Numizmatyka, monety kolekcjonerskie, polskie banknoty kolekcjonerskie, 2 zł GN, NG, Hobby, Filatelistyka, Kolekcjonerstwo
   Strona Główna Kontakt Linki26.07.2021 20:51:29   
 Ostatnie Artykuły
Największa..najdrożs...
 MONETY POLSKIE
MONETY KOLEKCJONERSKIE

-2 zł NG

-10 zł

-20 zł

-100 zł / 200 zł

-Inne nominały

BANKNOTY POLSKIE

-Banknoty kolekcjonerskie

-Polskie banknoty obiegowe

MONETY EURO

Obiegowe

-Awersy monet euro

-2 euro
 PRZYDATNE

Słownik numizmatyczny

Przechowywanie monet

Plany emisyjne monet

Filmy numizmatyczne

Literatura numizmatyczna

 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Słownik numizmatyczny
Anepigraf - moneta nie posiadająca napisów oraz innych znaków umożliwiających ich identyfikację.

Awers - Główna strona monety lub medalu, a więc strona, na której widnieją najczęściej "dane" emitenta. Bywa na niej portret, imię lub herb emitenta (właściciela regale menniczego). W przypadku współczesnych monet polskich awersem jest strona z godłem państwa oraz nominałem. Na banknotach strona główna zawierać musi nazwę emitenta i podpisy odpowiedzialnych osób.

Bilon - pieniądz w postaci monet o niskich nominałach.

Cena amatorska - (c.a.) określenie używane w katalogach numizmatycznych, stosowane w przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie wyceny, z powodu niezwykłej rzadkości występowania monety na aukcjach bądź niski nakład (do kilkunastu sztuk)

CertiCard - specjalnie zabezpieczone plastikowe opakowanie, w którym sprzedawane są monety uncjowe ( Bieliki ).

Data emisji – rok, bądź dokładna data wydania monety bądź banknotu.

Destrukt – uszkodzona moneta podczas procesu produkcji. Destrukty powstają na przykład przez uszkodzenie stempla, bądź krążka monety. Wyróżniamy tzw. Odwrotki, końcówki blachy, niedobicia, podwójne bicie, pęknięcie bądź przesunięcie stempla itd.

Emitent (wydawca) - władza zwierzchnia państwa bądź bank emisyjny, który wydał daną monetę czy banknot np. Narodowy Bank Polski.

Falsyfikat ( Fals ) - podrobiony banknot lub moneta, imitacja, fałszerstwo.

Grading – proces potwierdzenia autentyczności monety wraz z określeniem stanu zachowania monety oraz opakowaniem w pudełko tzw. slab, trumienkę. Firmy gradingowe to NGC, PCGS oraz polskie firmy GCN, PCG.

Holder - jest to opakowanie papierowe mające chronić monetę przed czynnikami zewnętrznymi. Na środku holdera, jest wizjer - specjalna folia, która umożliwia oglądanie awersu i rewersu monety.

Karaty - jednostki masy używane w jubilerstwie. 1 karat = 0,2 grama. Posługujemy się karatami dla określenia zawartości czystego kruszcu w stopach. 1 karat to 1/24 zawartości kruszcu w stopie. Złoto 24 karatowe to złoto absolutnie czyste bez domieszek.

Klipa - nieokrągła moneta (głównie kwadratowa), monety takie wybijano już od starożytności, w XV-XVI wieku nazwa dotyczyła monet zastępczych, głównie oblężniczych, wykonanych prymitywnymi środkami w prowizorycznej mennicy, od XVII w. w formie kwadratów wybijano głównie monety pamiątkowe.

Legenda – słowa, skróty umieszczone na monecie.

Jednostka monetarna - nazwa pieniądza (waluty) obowiązującego w danym państwie. Współcześnie w prawie wszystkich państwach świata istnieje tylko jedna podstawowa jednostka monetarna oraz jednostka mniejsza (prawie zawsze jest to jedna setna, rzadko tysięczna), a wszystkie banknoty i monety są wielokrotnościami tych jednostek. W dawnych czasach jednak często w obiegu było nawet do kilkudziesięciu różnych jednostek monetarnych, o dowolnych przelicznikach.

Mennica - wytwórnia monet, medali, orderów, stempli, obecnie także zakład przetwórstwa metali szlachetnych.

Moneta - znak pieniężny wykonany z metalu, posiadający określony ciężar, próbę, kształt oraz wymiary. Pochodzenie nazwy ma związek z lokalizacją pierwszej rzymskiej mennicy, która znajdowała się przy świątyni Junony, zwanej też Monetą. Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji monet jest złoto, srebro, miedź lub brąz. Od XX wieku monety wybijane są także z niklu, aluminium oraz innych stopów.

Moneta bimetaliczna - moneta wykonana z dwóch różnych metali lub stopów, połączonych ze sobą mechanicznie np. nasza obiegowa moneta o nominale 2 zł lub 5 zł.

Moneta kolekcjonerska - moneta wybijana w znacznie mniejszych ilościach niż monety obiegowe, przeznaczona na rynek kolekcjonerski. Zalicza się tu również monety bite masowo z napisem PRÓBA oraz lustrzanki. Ceny tych monet od początku przewyższają ich nominał, co automatycznie powoduje, iż taka moneta nigdy nie trafia do obiegu.

Moneta obiegowa - to moneta wybijana w masowych ilościach przeznaczona jako środek płatniczy powszechnego obiegu.

Moneta okolicznościowa - moneta o nakładzie zbliżonym do obiegowego, lub nieco mniejszym, lecz wybijana tylko 1 raz, bez powtórnej emisji w kolejnych latach.

Moneta platerowana - moneta pokryta na zewnątrz cienką warstewką kruszcu lub metalu, który osłania rdzeń monety.

Moneta próbna - moneta wybijana w bardzo małych ilościach (do kilku tysięcy szt.) posiadająca najczęściej oznaczenie "PRÓBA", często bita z innego materiału niż późniejsza moneta masowej produkcji.

NGC - Numismatic Guaranty Corporation - firma zajmująca się wyceną monet, założona w 1987 r. z siedzibą główną w Sarasota na Florydzie. Usługa polega na przesłaniu monety niezależnemu przedsiębiorstwu, które za opłatą dokonuje potwierdzenia autentyczności oraz określenia stanu zachowania.

Nominał - wartość monety lub banknotu. Nominał zwykle widnieje na rewersie monety.

Nordic Gold (nordyckie złoto) - stop miedzi (Cu) 89%, cynku (Zn) 5%, aluminium (Al) 5% oraz cyny (Sn) 1%. Stop ten wykorzystywany jest do produkcji polskich dwuzłotówek okolicznościowych (popularne GN-y), eurocentów o nominałach 10, 20 i 50 oraz szwedzkich 10-koronówek. Stop ten wchodzi w reakcję z powietrzem tracąc pierwotny blask, dlatego też warto jest przechowywać tego typu zbiory numizmatyczne w kapslach ochronnych.

Numizmatyka - Nauka pomocnicza historii badająca monety i niemonetarne środki płatnicze jako źródła historyczne w aspektach gospodarczym, technicznym, politycznym, artystycznym i kulturowym. W rozumieniu potocznym numizmatyka to dziedzina kolekcjonerstwa, której obiektem zainteresowań są monety i banknoty – niekiedy nie mające charakteru obiegowego monety kolekcjonerskie i próbne, a przypadku banknotów tzw. Specimeny.

Numizmat, numizmata - okaz numizmatyczny (np. moneta, banknot)

Numizmatyk - osoba zajmująca się numizmatyką

Oksydowanie - jest to proces pokrywania powierzchni metali warstewką ich tlenków (przeciw korozji lub dla ozdoby). Przykładem monet oksydowanych jest srebrny Szlak bursztynowy, Kolędnicy, Zamek w Malborku, lub 30 rocznica Grudnia '70.

Patyna - produkt korozji atmosferycznej i jej stopów w dostatecznie wilgotnym powietrzu. Jest to warstewka tlenków koloru od jasnozielonego do szarozielonego. Jej głównym składnikiem przy czystej atmosferze jest zasadowy węglan miedzi, natomiast w otoczeniu atmosfery przemysłowej, zawierającej dwutlenek siarki, towarzyszy jej zasadowy siarczan miedzi.
Patyna jest powłoką trwałą, jako ostatni etap procesu korozji. Przedtem czyste powierzchnie metalu pokrywają się najpierw czarnym tlenkiem miedzi, i to on z czasem przechodzi w trwałą patynę.

PCGS - Professional Coin Grading Service - firma zajmująca się wyceną monet. Usługa polega na przesłaniu monety niezależnemu przedsiębiorstwu, które za opłatą dokonuje potwierdzenia autentyczności oraz określenia stanu zachowania.

Próba - zawartość czystego kruszcu w monecie.

Rant - Boczna strona monety zwana także obrzeżem.

Restrike - zwane również jako "nowe bicie".Terminem tym określa się monety lub medale wybite przy użyciu oryginalnej matrycy ,ale w czasie późniejszym niż oryginały. Nowo powstałe monety są identyczne z pierwowzorami, dotyczy to, składu, wymiarów i daty.

Reszka – potoczne określenie rewersu.

Rewers - Odwrotna w stosunku do awersu strona monety lub banknotu, zawierająca przeważnie mniej ważne informacje - rozmaite motywy ikonograficzne, np. budowle, popiersia sławnych ludzi, itd.

Stempel lustrzany – moneta wybita takim stemplem posiada idealnie wypolerowane (lustrzane) tło i matowy wizerunek. Stemplem lustrzanym bite są m.in. monety srebrne i złote kolekcjonerskie.

Stempel zwykły – monety wybita takim stemplem posiada matowe tło i wizerunek. Stemplem zwykłym bite są m.in. polskie obiegówki.

Stempel odwrócony ( potocznie Odwrotka ) - awers w stosunku do rewersu odwrócony o 180 stopni (do góry nogami). Monety wielu krajów bite są stemplem odwróconym ( np. USA ).

Skrętka – moneta, której awers w stosunku do rewersu jest odwrócony o jakiś kąt ( destrukt ).

Tampondruk - Technika druku, zaliczana jako pochodna druku wklęsłego, polegająca na nakładaniu farby drukarskiej (takiej samej jak w sitodruku lub częściej specjalnej do tampodruku) za pomocą miękkiego gładkiego stempla zwanego tamponem. Przez dobranie tamponu odpowiedniego kształtu możliwy jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach.

Uncja - pozaukładowa jednostka masy, bądź objętości płynów stosowana w starożytnym Rzymie i krajach anglosaskich. 1 uncja masy (oz) = 1/16 funta = 28,35 g. Jedna uncja trojańska (jubilerska) (t oz) = 31,1035 g.

Znak menniczy - znak na monecie, zwykle litera lub symbol, który identyfikuje mennicę w której dana moneta została wybita.

Znak wodny - jeden ze środków zabezpieczenia banknotów, zazwyczaj obrazek widoczny pod światło.


Skróty numizmatyczne

Au - złoto
Aq - akryl
Ag - srebro
Al - aluminium
Al+Mg - aluminium z magnezem
B – brąz
B-Al – brązal
BU - Brilliant Uncirculated (B. Unc.)
CMA - Color Medium Application
Cu - miedź
CuNi - miedzionikiel
Fe - żelazo
FeNi - żelazo nikiel
FB - fosforobrąz
GN - Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1 - tzw. "nordyckie złoto")
M - mosiądz
Mg - magnez
MN - miedzionikiel
MPI - Minted Photo Image
M - Mn - mosiądz manganowy
Ni - nikiel
Ns - alpaka
Pb - ołów
Proof - stempel lustrzany
Pt - platyna
S - stal
Sn - cyna
T - tombak
Zn - cynk
ŻN - żelazo nikiel
b.n. - bez napisu
b. z. - bez znaku mennicy
c. a. - cena amatorska
O - średnica (podawana w mm)
g - gram
st. - stempel
L - stempel lustrzany
zw. - stempel zwykły
? - brak danych
wkl. - wklęsły
wyp. - wypukły
Av. – awers - strona główna monety
b.r. - bez roku (daty) wybicia
den. - denar(y)
din. – dinar
dol. – dolar
duk. – dukat
dwustr. - dwustronny(-e)
egz. - egzemplarz(e)
fals. – falsyfikat
fen. – fenig
fr. – frank
fragm. - fragment(y)
gr - grosz(e)
gr kor. – grosz koronny
guld. – gulden
jednostr. - jednostronny(-e)
kop. – kopiejka
kor. - koronny(-e)
kr. - król
ks. - książę, księstwo
łac. - łaciński
m. - miasto(-a)
men. - mennica
mk – marka
mkp – marka polska
mon. - moneta(-y)
nast. - następny(-e)
odm. - odmiana
ok. - około
pod. - podobny(-e)
poł. - połowa
półbrakt. - półbrakteat
półgr. - półgrosz(e)
rb – rubel
rbs – rubel srebrny
Rv. – rewers – strona odwrotna monety
szel. - szeląg(i)
szyl. – szyling
tal. – talar
v. - von
w. – waga
– złoty
złp – złoty polski
 Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Szukaj
Linki
Filmy
 Polecane:


Wakacje nad Bałtykiem najlepiej spędzić w luksusowych apartamentach z basenem.

Obraz z własnego zdjęcia na płótnie.

przedszkole zacisze warszawa

HP Q2612A

przeniesienie napędu sklep

monety

numerologia partnerska

Darmowe filmy online bez limitów kraisfilm.pl

www.mega-wakacje.com.pl

tworzenie stron internetowych warszawa

FIRMA WINDYKACYJNA

tworzenie stron warszawa

Darmowa strona z filmami która utrzymuje się już od ponad roku.

masaż Toruń

FIRMA WINDYKACYJNA

Perfumy dekanty tylko oryginalne 100 procent pozytywnych komentarzy
 Staty
Check Google Page Rank

stat4u
Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Shunt by:
206194 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie